INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
DLA GOŚCI APARTAMENTÓW BRACKA 6

1.Administratorem danych osobowych Gości Apartamentów BRACKA 6 jest firma :
Jolanta Pietkiewicz Bracka 6 z siedzibą w Krakowie przy ul. Bracka 6/6 , NIP 663 165 21 17 nr Regon 120276195 zwana dalej „Apartamentami”.
2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Apartamentami umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub powiązanych usług , które na życzenie Gościa są świadczone przez Apartamenty. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Apartamentach. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Apartamentów lub w okolicy.
3.W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Apartamenty mogą przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych usług lub zapewnienia komfortu Gościom bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Apartamentów (art.6 ust.1 lit.f RODO). Apartamenty dokonały oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadza do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Apartamenty usług, co ma przynieść korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Apartamenty usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Apartamentów (art.6 ust.1 lit f RODO). Apartamenty dokonały oceny wpływu podejmowanych w tym celu działań na prywatność Gościa. Ocena ta doprowadziła Apartamenty do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Apartamenty usług, co ma przynieść korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa.
Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
5. Apartamenty informują, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym ( przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Apartamentami , jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
6. Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych , wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
7. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej , w tym przez cały czas ewentualnego postepowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
8. Apartamenty informują, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. Firmom księgowym współpracującym z Apartamentami,
b. Kancelariom prawnym współpracującym z Apartamentami,
c. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Apartamentami,
d. Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Apartamentów,
e. Firmom kurierskim i pocztowym,
f. Biurom podróży.
9. Apartamenty informują o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku zarezerwowania noclegu w Apartamentach za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Apartamentów przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle , z którego Apartamenty pozyskały dane osobowe Gościa można uzyskać informację w Recepcji.